Tarihi Turistik Yerler

Edirne:Tarihi ve Turistik Yerleri

Edirne, İstanbul ve Bursa’dan sonra tarihi eser zenginliği bakımından üçüncü ilimizdir.Geçirdiği iki büyük yangın, zelzele ve dört istila ile eserlerin çoğu kaybolmasına rağmen müze şehir olma özelliğini korumaktadır. Önemli tarihi eserleri şunlardır:

Selimiye Camii: Tek kubbe ile dört minaresi olan cami, Mimar Sinan’ın en güzel eseridir. Gerçek bir sanat şaheseridir. Sultan İkinci Selim devrinde 1569’da başlayıp, 6 senede yapılmıştır. Mermer işlemeler ve İznik çinileri camiye ayrı bir güzellik katar. Minareleri üç şerefelidir. Edirne denilince akla Selimiye Camii gelir.

Üç Şerefeli Cami: Fatih Sultan Mehmet’in babası İkinci Sultan Murat tarafından o zamanki Osmanlı Devleti payitahtı (başkenti)Edirne’de yapılan cami 10 senede tamamlanmıştır (1438-1448). Bu camiye İzmir’in fethinde elde edilen ganimetten 7 bin kese para harcanmıştır.Mimarı Kemaleddin Efendidir. Bursa camilerinden ayrı bir planla ortaya çıkmıştır.Cami iç avlu, 18 sütun ve 21 kubbeli revak ile İstanbul Bayezid Camiine örnek teşkil eder. Dört minareden biri burmalı, diğeri çubuklu ve baklava, dördüncüsü dama gibi satrançlı şekillerdedir. Baklavalı denilen minarenin üç şerefesine giden yollar ayrıdır.

Muradiye Camii: İkinci Sultan Murat, Varna’da Haçlı ordularını yenince Edirne’ye dönüşte bir şükür ifadesi olarak bu camiyi yaptırdı.
Hicri 839 (M.1435) senesinin 10 Muharrem günü ibadete açıldı.Orhan Beyin Bursa’da yaptırdığı cami örnek alınmıştır. Kalemkar işçiliği ve çinileri ile gerçek bir şaheserdir. Çinili ilk minaresi 1572 depreminde yıkılmış ve 1754’te Birinci Mahmut çinisiz bugünkü tek şerefeli minareyi yaptırmıştır. Caminin iki büyük kubbesinin arasında bulunan kemer kalem işlemeleriyle, duvarlar çiçek motifli çinilerle süslüdür.

Eski Cami: Çelebi Sultan Mehmet devrinde, 1414 yılında yapılmıştır.Mimarı, Konyalı Hacı Alaeddin’dir.Yazılar sanat bakımından çok değerlidir. Hacı Bayram Veli hazretlerinin vaaz verdiği kürsü halen durmaktadır. 1748 yangını ve 1752 depreminden zarar görmüş olup Birinci Mahmut tamir ettirmiştir.Yanındaki bedesten camiye vakıf olarak yapılmıştır.Osmanlı mimarisinin bütün özelliklerini taşır.

Şah Melek Camii: 1429 da Şah Melek Paşa tarafından yaptırılan tek kubbeli ve tek minareli bir camidir. Çinileri fevkaladedir.

İkinci Bayezid Camii: Sultanİkinci Bayezid tarafından 1488’de Mimar Hayreddin’e yaptırılmıştır. Büyük bir camidir. Darüşşifası vardır. Burada akıl hastaları, su sesi, psikolojik telkin, meşgûliyet ve ilaçla tedavi edilmiştir.Caminin külliyesi 7 bölümdür.

Beylerbeyi Camii: Rumeli Beylerbeyi Yûsuf Paşa tarafından yaptırılmıştır. Küçük bir camidir. İçi kalem süslemeleriyle bezenmiştir.

Defterdar Camii: 1576’da Defterdar Mustafa Paşa tarafından yaptırılmıştır. 1572 depreminde kubbesi yıkılmış ve 1872’de Hacı Rûşen kubbe yerine çatı yaptırmıştır. Sonradan yeniden kubbe yapılmıştır.

Yıldırım Camii: Edirne’de bulunan en eski camidir. Yıldırım Bayezit 1400 senesinde yaptırmıştır. Dördüncü Haçlı Seferinde yapılan bir Katolik kilisesinin temelleri üzerine inşa edilmiştir. Yanındaki Hasan Çelebi Sebili, en eski sebildir. Birinci Murat’ın oğlu Şehzade Ahmet’in türbesi bu cami yanındadır. 1878’de Ruslar caminin çinilerini ve mermerlerini sökmüşlerdir. Yanında imaret ve hamam vardır.

Şeyh Çelebi Camii: Mimar Sinan’ın eseridir. Minaresi yıldırımla yıkılmıştır. Akustiği ve kubbe süslemeleri çok değerlidir.

Gazi Mihal Bey Camii: Gazi Mihal Bey 1422’de yaptırmıştır. Türbesi de buradadır. İmaret ve şadırvanı vardır.

Süleymaniye Camii: Kanûni Sultan Süleyman Hanın vezirlerinden Süleyman Paşa yaptırmıştır.Tunca Nehri kenarındadır.

Ayşe Kadın Camii: Çelebi Sultan Mehmet’in kızı Ayşe Hatun yaptırmıştır. Tek kubbeli şirin bir camidir.

Şule Çelebi Camii: 1560 senesinde Şûle Çelebi tarafından yaptırılmıştır. Kirişhane semtindedir.

Sitti Sultan Camii: 1482’de Fatih’in eşi Sitti Sultan yaptırmıştır. Devrin mimari özelliklerini aksettirir. Yanında Merzifonlu Kara Mustafa Paşanın sarayı (konağı) bulunuyordu.

Mezitbey Camii (Yeşil Cami): Mezitbey isimli bir kahraman yaptırmıştır.Minaresi yeşil çinilerle süslüdür.

Lari Çelebi Camii: 1514’te Lari Çelebi tarafından yaptırılmıştır. Devrin bütün mimari özelliklerini taşır.

Kadı Bedreddin Camii: 1530’da tek kubbeli olarak inşa edilmiş ve depremlerde zarar görmüştür.

Saatli Medrese: Üç Şerefeli Caminin avlusundadır. On beşinci asırda İkinci Murad Han tarafından yaptırılmıştır.

Peykler Medresesi: On beşinci asırda Fatih Sultan Mehmet Han tarafından yaptırılmıştır. İki renkli kapısı çok ilgi çekicidir.

Rüstem Paşa Kervansarayı: 1561’de Sadrazam Rüstem Paşa tarafından Mimar Sinan’a yaptırılmıştır.Kagir ve iki katlı 102 odalı ve geniş salonlu bir kervansaraydır.

Ayşe Kadın Kervansarayı: On yedinci asırda Ekmekçioğlu Ahmed Paşa tarafından yaptırılmıştır.Mimarları SedefkarMehmedAğa ile Edirneli Hacı Şaban’dır. Tek katlıdır. Mermer işçiliği çok kıymetlidir.

Ali Paşa Çarşısı: 1560’ta Hersekli Semiz Ali Paşa tarafından Kanûni Sultan Süleyman’ın Babaeski’de yaptırdığı camiye vakıf olarak yaptırılmıştır. Mimar Sinan’ın eseridir. İstanbul’daki Kapalı Çarşıya benzer. Çarşı 28 Eylül 1992 yılında geçirdiği bir yangınla tamamen yanmış ve çağın teknolojisi ile donatılarak aslına uygun restore edilmiş ve 25 Kasım 1997 yılında kullanıma açılmıştır.

Bedesten: Eski Cami yanındadır. 1414’te Birinci Murat tarafından yaptırılmıştır.Konyalı Mimar Hacı Alaeddin’in eseridir.On sekizinci asra kadar önemli bir alış-veriş merkeziydi. Halen kapalı çarşı olarak kullanılır.

Taşhan: Sokullu Mehmed Paşa, Mimar Sinan’a yaptırmıştır.

Darülhadis: 1435’te İkinci Murat tarafından medrese olarak yapılmıştır. Minare ilave edilerek cami haline getirilmiştir. Balkan Harbinde Bulgarlar topçu atışı ile minaresini yıktılar. Caminin yanındaki türbelerde İkinci Murad’ın iki oğlu ile Üçüncü Mustafa ile Üçüncü Ahmed’in çocuklarının kabirleri vardır.

Darüttedris: 1574’te Selimiye Camii bahçesine İkinci Selim yaptırmıştır.Mimar Sinan’ın eseridir. 1935-1971 arasında Arkeoloji Müzesi, 1971’den sonra Türk-İslam eserleri müzesi olmuştur.

Edirne Saray-ı Hümayunu (Yeni Saray): Osmanlı devrinin Topkapı’dan sonraki en büyük sarayıdır. Tunca Irmağı kenarındadır. On yedinci asırda bu sarayda yaşayan nüfus 10 bin kişi idi.Zamanımıza ancak bir kısmı gelebilmiştir.

Eski Saray (Saray-ı Atik): Birinci Murad tarafından 1367’de yaptırılmıştır. Eski askerlik idaresinin bulunduğu arsada olduğu tahmin ediliyor.

Gazi Mihal Köprüsü: Şehrin batısında Tunca Nehri üzerindedir. Bizans döneminde yapılan köprüyü, 1420’de Gazi Mihal Bey yeniden yapılırcasına tamir ettirmiştir. Köprü 766 m uzunlukta, 27 gözlü ve üç bölümlüdür. 1544’te Kanûni Sultan Süleyman tarafından ikinci kez tamir ettirilmiştir.

Saraçhane Köprüsü: Şehrin kuzeybatısında Tunca Nehri üzerinde, 1451’de devlet adamlarından Şehabeddin Paşa tarafından yaptırılmıştır. 120 m uzunlukta, 5 m genişlikte, 11 ayaklı ve 12 kemerlidir.

Bayezit Köprüsü: Bayezit külliyesi yakınındadır. 1488’de İkinci Bayezid’in Mimar Hayreddin’e yaptırdığı zannedilmektedir.Üç gözlü, 34 m boyunda, 4.40 m genişliktedir.

Saray Köprüsü: Saray içinde, Tunca Nehri üzerindedir. Edirne’den Sarayiçi’ne geçilen tek köprüdür. 60 m uzunluğunda ve dört gözlüdür.

Uzun Köprü: Ergene Nehri üzerinde, İkinci Murat Han tarafından yaptırılmıştır. 1392 m uzunlukta 5.5 m genişliktedir. 174 gözlüdür. Sultan İkinci Abdülhamid Han devrinde tamir ettirilmiştir. Uzunköprü ilçesi ismini bu köprüden almaktadır.

Tahtakale Hamamı: 1435’te Darülhadis Camiine vakıf olarak Sultan İkinci Murat Han tarafından yaptırılmıştır.Tahtakale Mahallesinde olup,Edirne’nin en büyük hamamıdır.

Sokullu Hamamı: Çifte hamam olarak da bilinir. Üç Şerefeli Caminin karşısındadır. Sokullu Mehmet Paşa tarafından Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. On altıncı asır Türk sanatının en önemli örneklerindendir.

Mesire Yerleri: Edirne topraklarında Meriç, Tunca ve Arda ırmaklarının birleştiği ve içinden Ergene, Keşan ve birçok çayların aktığı bir yer olması sebebiyle çok güzel mesire yerleri ve ormanlık bölgeleri vardır.

Söğütlük: İlin güney kesiminde yüksek ağaçlarla kaplı bir alandır. Edirne-Karaağaç karayolu üzerinde ve Meriç Irmağı kıyısındadır.

Sarayiçi: Edirne’ye 12 km uzaklıkta sık ağaçlarla süslü, çayırlık ve Tunca Irmağının iki kolu arasında bir yerdir. Kırkpınar güreşleri burada yapılmaktadır.

Karaağaç: Sebze ve meyve bahçeleri ve sinekli içme suyuyla meşhur bir yerdir.

Bülbül Adası: Edirne-Karaağaç yolu üzerinde Tunca ile Meriç ırmakları arasında bulunan bir adadır. Sebze ve meyve bahçeleriyle zengindir. Çok sayıda bülbül vardır. Sabahları bülbül sesleri etrafı şenlendirir. Sazan ve yayın balıkları da bulunur.

Kaplıcaları: Edirne, kaplıca ve içme suyu yönünden zengin değildir. Bilinenleri şunlardır:

Gülbaba Çamuru: Edirne’nin Gülbaba bataklığı romatizma ağrılarına iyi gelir.

Mercan Deresi İçmeleri: Keşan ilçesindedir. Mide rahatsızlıklarına iyi gelir.