Edirne ve Ticaret
Edirne ve Ticaret

Edirne, ekonomik potansiyeller açısından zengin bir kaynağa sahip olmasına rağmen, ticari açıdan bu potansiyellerinden yeterince faydalanamamaktadır.

Tarihi ve turistik önemi bulunan Edirne'nin Yunanistan ve Bulgaristan'a sınırı bulunmaktadır. Türkiye'nin önemli sınır kapılarından Kapıkule ve İpsala sınır kapıları Edirne'yi ekonomik yönden canlı tutmaktadır.

Edirne ili 1969 yılına kadar tarım ağırlıklı bir ekonomiye sahipti. Bunun yanında ilde üretilen buğday ve ayçiçeğinin işlendiği küçük ölçekli un ve yağ işletmeleri bulunmaktaydı. Edirne, 1969 yılında Kalkınmada Öncelikli Yöreler kapsamına alınması ve teşvik uygulamalarıyla gelişmeye başlamıştır. Bu tarihten sonra Edirne'de orta ve büyük ölçekli fabrikalar kurulmaya başlamıştır. Ancak Edirne 1976 yılında Kalkınmada Öncelikli İller kapsamından çıkartılmıştır.

Özellikle D-100 Karayolunun Ortadoğu ülkeleri ile bağlantısının tamamlanması transit taşımacılığı ve dolayısıyla ticaret sektörünün Edirne'de gelişmesini sağlamıştır. Yurt dışına çalışmaya giden işçilerimizin Türkiye'ye giriş ve çıkışlarını Edirne'den yapmaları ticaretin gelişmesini sağlayan bir etkendir.

Edirne ilinin ihtiyaçlarının karşılanması ve yapılacak ihracat sayesinde amacıyla Kapıkule gümrük kapısından Bulgaristan ile ülkemiz arasında Sınır Ticareti yapılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı 19 Mart 1997 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış ve yürürlüğe girmiş olup, sınır ticareti uygulanmasına 28.04.2000 tarihinde 2000/364 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla son verilmiştir.

Bu dönemde başvurusu uygun görülen 158 gerçek ve tüzel kişiye sınır ticareti belgesi verilmiştir. Edirne Valiliğine toplam 321 adet ithalat talebi başvurusu yapılmış olup, bunlardan 285'ine ithalat uygunluk belgesi verilmiştir. Bu zamana kadar 22 milyon 927 bin 924 $'lık ithalat gerçekleştirilmiştir.

Edirne'de mevcut tüm fabrikalarda üretilen mallar hem yurt içinde hem yurt dışında (tekstil gibi) gönderilmektedir. Ayrıca tarım ürünleri (ayçiçeği yağı, buğday unu ve pirinç) satılıp, daha çok dayanıklı tüketim malları alınmaktadır. Edirne'de maden olarak linyit kömürü ve kimya sanayisinde kullanılan bentonit çıkarılmaktadır.